top of page
1.jpg

Kvalitní servis po Váš vůz v Kolíně

Opravy z pojistných událostí

Co dělat, když se stane nehoda

  • pokud nebude nehodu šetřit policie, vždy vyplňte společný Záznam o dopravní nehodě

  • policii volejte v případě, že:  škoda na vozidle nebo jiném majetku je vyšší než 100 000 Kč; vznikla škoda na majetku třetí osoby nebo na dopravním značení nebo pozemní komunikaci; nelze jednoznačně určit, kdo nehodu zavinil

  • poznamenejte si jména, adresy, telefonní čísla a další kontakty všech účastníků nehody včetně případných svědků

pojistnou událost nahlaste na pojišťovnu

 

Hlášení pojistné události

 

  • jste POŠKOZENÝ: hlaste škodu na pojišťovnu, u které má viník nehody sjednáno povinné ručení

  • jste POŠKOZENÝ, viník je však neznámý: jedná-li se o vandalismus, střet se zvěří, či živel, oznamte pojistnou událost pojišťovně, u které máte sjednáno havarijní pojištění (či připojištění)

  • jste VINÍK: hlaste škodu na svou pojišťovnu, u které máte sjednáno povinné ručení

  • pojistnou událost nahlaste pokud možno co nejdříve, dokud jste v přímém kontaktu se všemi účastníky nehody, předejdete tak pozdějším komplikacím, kdy např. viník nehody nehodu nenahlásí

  • existují různé způsoby, jak nahlásit škodu: telefonicky, prostřednictvím on-line formuláře na webu příslušné pojišťovny, písemně vyplněním předepsaného formuláře, osobně na pobočce

bottom of page